Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Kviz

Kaj naredite, ko ob evakuaciji naletite na zaprta vrata?