Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Kviz

Kaj uporabite za razsvetljavo, če ni elektrike, da preprečite požar?