Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Osebna zaščita

Nazaj

1 / 1

Klic v sili

Številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

 

Ob klicu na številko 112 povejte:

 

    • kdo kliče,
    • kaj se je zgodilo,
    • kje se je zgodilo,
    • kdaj se je zgodilo,
    • koliko je ponesrečencev,
    • kakšne so poškodbe,
    • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
    • kakšna pomoč je potrebna.

 

Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete tudi kratko sporočilo (SMS). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev. Zloraba klica na to številko je kazniva.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

Kliknite tukaj za avdio vsebino

1 / 5

Opozorilo na nevarnost

Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč. Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ravnajte skladno z njimi.

 

Poslušajte zvok sirene

2 / 5

Neposredna nevarnost

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte skladno z njimi.

 

Poslušajte zvok sirene

3 / 5

Konec nevarnosti

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

 

Preizkus siren je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti.

 

Poslušajte zvok sirene

4 / 5

Neposredna nevarnost nesreče s klorom

Zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje. Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru. Posebni znak se uporablja na območjih občin Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik in Trbovlje.

 

Poslušajte zvok sirene

5 / 5

Neposredna nevarnost poplavnega vala

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. Takoj zapustite ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val. Posebni znak se uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju ter Radlje ob Dravi.

 

Poslušajte zvok sirene

1 / 1

Uporaba defibrilatorja

Ob nenadnem zastoju srca je treba takoj začeti temeljne postopke oživljanja. Uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), prenosne elektronske naprave, omogoča večjo možnost preživetja.

 

Ob nenadnem zastoju srca pripravite defibrilator in pokličite na številko 112. Vključite defibrilator in sledite glasovnim navodilom (namestite elektrodi in, če je treba, sprožite napravo). Če je treba, izvajajte temeljne postopke oživljanja.

 

Kliknite tukaj za več informacij

1 / 1

ICE

ICE (In Case of Emergency) je preprost način osebne pripravljenosti na nesreče. V kritičnih okoliščinah je obveščanje prave osebe odločilnega pomena.

 

Oznaka ICE, pripisana k telefonski številki osebe v mobilnem telefonu, je namenjena reševalcem, da lahko ob nesreči hitro pokličejo vaše najbližje. S pridobitvijo pomembnih zdravstvenih podatkov vam lahko rešijo življenje.

 

Kliknite tukaj za več informacij