Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Potres

Nazaj

1 / 3

Pred potresom

V stavbah, v katerih se pogosto zadržujete, določite mesta, ki jih lahko hitro in varno dosežete. Med potresom lahko zaklon poiščete pod masivnimi mizami, med podboji vrat v nosilni steni ali v kotih ob notranjih nosilnih stenah. Pohištvo in druga oprema naj bosta ustrezno razporejena in pritrjena, da preprečite poškodbe.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

2 / 3

Med potresom

Med potresom ostanite mirni. Ne bežite iz stavbe, ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna. Oddaljite pa se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon ter si zaščitite glavo. Če ste na prostem, pojdite na odprt prostor, proč od stavb, reklamnih panojev, daljnovodov, dreves ipd. Zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, ometom, deli dimnikov ipd.) poiščite v bližnjih vratnih odprtinah.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

3 / 3

Po potresu

Po potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, med njimi ravnajte enako kot ob potresu. Če po potresu ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Če se praši, si s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila ipd.) prekrijte usta in nos. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu. Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah, pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

1 / 1

Potres in požar

Pogost pojav po potresu je tudi požar, ki ga lahko povzročijo poškodovana plinska in električna napeljava in naprave, poškodovane grelne in kurilne naprave, razlitje vnetljivih tekočin, človeška nepazljivost in drugo. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšate možnost za nastanek požara. Če je treba, po potresu zaprite glavni ventil za plin oziroma ventil plinske jeklenke. Ne dotikajte se poškodovanih električnih vodnikov. Električne naprave in napeljavo, plinske naprave in napeljavo, grelne in kurilne naprave ter dimnike naj pred ponovno priključitvijo pregleda strokovnjak.

 

Kliknite tukaj za več informacij