Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Veter, neurje in strele

Nazaj

1 / 1

Močan veter

Okoli stavbe oklestite drevesa, ki bi lahko zaradi vetroloma padla. Poskrbite, da bo streha vzdržala močan veter in uporabite strešno kritino, odporno proti močnemu vetru. Ob napovedanem močnem vetru ne načrtujte oziroma ne opravljajte dejavnosti na prostem. S teras, balkonov in vrtov odstranite predmete, ki jih veter lahko odnese. Vozila ne parkirajte pod drevesi, saj ga lahko poškodujejo polomljene veje ali podrto drevo, na izpostavljenih delih obale pa lahko vozilo zalijejo valovi. Plovila ustrezno privežite. Ob močnem vetru pazite na predmete, ki jih po zraku nosi veter. Zaprite okna, vrata in naoknice ter spustite rolete in žaluzije. Zaradi močnega vetra so lahko za nekatera vozila zaprti posamezni cestni odseki.

 

Kliknite tukaj za več informacij

1 / 3

Pred neurjem

Da se izognete posledicam neurja, redno vzdržujte stavbo in njeno okolico. Razmislite o kritini, ki je odporna proti močnemu vetru in toči, ter o namestitvi sistema za zaščito pred strelo. Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste zaščitili poškodovano streho.

 

Pred bližajočim se neurjem spremljajte vremensko napoved in upoštevajte navodila pristojnih služb. Zavarujte ali umaknite predmete, ki jih lahko odnese veter, odplavi voda ali poškoduje toča. Zaprite okna, vrata in naoknice ter spustite rolete in žaluzije. Električne naprave ugasnite in izklopite. Vozilo umaknite iz bližine vodotokov in izpod dreves. Poskrbite tudi za domače živali.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

2 / 3

Med neurjem

Med neurjem poiščite zavetje v stavbi. Na prostem se izogibajte bližini visokih stavb, dreves, električnih drogov, kovinskih predmetov ipd. Pazite na predmete, ki jih po zraku nosi veter. Med točo ne poskušajte zaščititi vozil ali pridelkov na vrtu. V bližini vodotokov so mogoče poplave. Pazite na morebitno plazenje zemljin in kamnin. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

3 / 3

Po neurju

Po neurju preglejte stanje stavbe in okolice, morebitne poškodbe čim prej popravite. Na poškodovano streho je treba čim prej namestiti zaščitno folijo. Pri uporabi pitne vode upoštevajte navodila pristojnih služb.

 

Kliknite tukaj za več informacij

 

1 / 1

Udar strele

Spremljevalke neviht so tudi strele. Njihov udar lahko povzroči požar. Če ste zunaj, se pravočasno zatecite v varno zavetje. Ne zadržujte se v bližini daljnovodov in osamelih dreves. Posebno previdni bodite v gorah. Pred strelami ste varni v stavbah s strelovodom ali v avtomobilu.

 

Za zaščito elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov razmislite o namestitvi sistema zaščite pred strelo.

 

Kliknite tukaj za več informacij