Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite pokončno postavitev naprave. Kliknike na sporočilo, da zaprete opozorilo.

Mraz, sneg in žled

Nazaj

1 / 1

Hud mraz

Ob napovedanih nizkih temperaturah spremljajte vremensko napoved, vremenske razmere in opozorila. Ostanite v ogrevanem prostoru. Če morate ven, se ustrezno oblecite. Previdno hodite po zaledenelih in zasneženih poteh. Poskrbite za odstranitev ledenih sveč in ledu z zaledenelih površin ter za posipanje teh površin.

 

Preprečite zamrznitev vode v vodovodnem sistemu in poskrbite za preventivni pregled ter čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. Pripravite dovolj kurjave, pesek in sol za posipanje zaledenelih površin ter lopato ali drugo orodje za odstranjevanje snega. Poskrbite za zimsko opremo vozila.

 

Kliknite tukaj za več informacij

1 / 1

Snežne padavine in žled

Okoli stavbe pravočasno odstranite suha drevesa oziroma oklestite veje, ki bi se pod težo snega ali žleda lahko zlomile, pripravite pesek in sol za posipanje zaledenelih površin ter lopato ali drugo orodje za odstranjevanje snega. Ob daljših prekinitvah oskrbe z električno sta lahko motena ali prekinjena oskrba s tekočo vodo in ogrevanje, onemogočeni so kuhanje, razsvetljava, priprava tople vode in podobno.

 

Ob napovedanih obilnih snežnih padavinah ali žledu spremljajte vremensko napoved, vremenske razmere in opozorila. Že med sneženjem preventivno čistite poti in površine, če lahko, odstranite sneg tudi s streh stavb ter ga otresite z drevja in grmičevja. Previdno hodite po zaledenelih in zasneženih poteh, izogibajte se hoji pod drevesi in se ne zadržujte v bližini električnih daljnovodov.

 

Kliknite tukaj za več informacij