Preskoči na vsebino Kazalo strani

Velikost pisave: A|A+|A++


V objektu

Požar v bivalnem okolju

Največ požarov v bivalnem okolju povzroči človek z nepravilnim, malomarnim in nestrokovnim ravnanjem. Pomembno je, da poznate preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara: naprav, ki oddajajo toploto ne postavljajte v bližino gorljivih snovi, poskrbite za redno čiščenje kurilnih naprav in dimnikov, pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne pustite brez nadzora ipd.

Poglejte tudi

Oseba v goreči hiši kliče na pomoč. Oseba zunaj hiše telefonira na številko 112.

Gašenje požara

Za začetno gašenje požara lahko uporabite naprave (gasilnik) in priročna gasilna sredstva (kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo, cev za zalivanje, pesek, zemlja ipd.).

Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.

Z gasilnikom gasite tako, da se je mogoče umakniti. Gasite v smeri vetra. Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara. Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati. Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Gasilnike vzdržujte skladno z navodili proizvajalca.

Poglejte tudi

Dve osebi z gasilnikom gasita požar.

Evakuacija

Evakuacija je umik iz objekta na varno. Načrtujte jo pravočasno. Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti prosti in prehodni. Na evakuacijske poti ne postavljajte škatel, omar, naprav ipd.

Če je v objektu prišlo do požara, ki ga ne morete omejiti ali pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, se skušajte čim prej umakniti iz prostora in zbrati na zbirnem mestu. Ne vračajte se v prostor po dokumente, igrače, vredne predmete ipd.

Preden odprete vrata, jih preverite s hrbtno stranjo dlani. Če so ob dotiku topla, jih ne odpirajte, saj je na drugi strani verjetno požar. Če prostora ne morete zapustiti, pokličite na številko 112. Da preprečite širjenje dima v prostor, zamašite odprtine na vratih z vlažnimi brisačami, posteljnino ali drugim blagom.

Poglejte tudi

Oseba se je evakuirala. Na sliki sta znaka za smer evakuacije in zbirno mesto.

Osebe s posebnimi potrebami in požar

Ogenj se lahko hitro razvije v požar, zato je ustrezen odziv odločilnega pomena. Pri gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih osebah se lahko zaradi zmanjšane slušne, vidne zaznave ali mobilnosti možnosti hitrega odziva zmanjšajo.

Priporočamo, da te osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje ali osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč.

Poglejte tudi

Slepa oseba s psom vodnikom, gluha oseba in oseba na invalidskem vozičku se želijo evakuirati.

Starostniki in požar

Starejše osebe se težje gibljejo, slabše slišijo ali vidijo, so pozabljive, nekatere živijo same. Pozneje zaznajo požar in se ne morejo pravočasno umakniti na varno. Pomembno je, da vedo kako ravnati in kaj storiti, da do požara ne pride. Da ne bi zagorelo, poskrbite, da bodo površine okoli štedilnikov in kurilnih naprav očiščene gorljivih snovi, med kuhanjem pa se ne oddaljujete od štedilnika. Vključenih grelnih naprav in gospodinjskih aparatov ne puščajte brez nadzora, na kurilnih in grelnih napravah ne sušite perila ter nanje ne odlagajte predmetov ipd.

Poglejte tudi

Nad gorečimi svečami visi perilo, ki se je vnelo.

Študenti in požar

Začetek študija na fakulteti za mnoge pomeni odhod od doma in bivanje v študentskih domovih ali najemniških sobah. Soočiti se je treba s samostojnim življenjem in sprejemanjem novih odgovornosti. Ali ste kdaj pomislili, da lahko nepazljivost pri kuhanju, preobremenjene vtičnice, nepazljivo ravnanje z električnimi napravami, kajenje in nepravilna uporaba sveč povzročijo požar? Priporočamo, da se seznanite z ukrepi varstva pred požarom in načini ravnanja ob požaru.

Oseba stoji pri štedillniku. Na štedilniku je ponev, v kateri je zagorelo.

Otroci in požar

Ogenj ni igrača, zato poučite otroke o nevarnosti ognja, vzrokih za nastanek požara in njegovih posledicah. Seznanite jih tudi z načini evakuacije iz stanovanja in številko 112, na katero lahko pokličejo ob nevarnosti.

Poglejte tudi

Na sliki je medvedek, ki gleda ogenj.

Požar na gospodinjskih napravah

Redno pregledujte električne naprave, vodnike, vtičnice ipd. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Ne preobremenjujte električnih razdelilnikov in vtičnic. Naprav ne uporabljajte, če se pregrevajo, če ob njihovi uporabi zaznate vonj po zažganem, če se iz njih iskri. Naprav, ki oddajajo toploto ne postavljajte v bližino izdelkov iz snovi, ki hitro zagorijo. Kadar električnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.

Poglejte tudi

Zavesa se je vnela, ker sta bila goreča sveča in prižgan likalnik preblizu. Oseba je zaskrbljena.

Uporaba električnih grelnih blazin in odej

Neprevidna in nepazljiva uporaba električnih grelnih blazin in odej lahko povzroči požar. Redno jih pregledujte in vzdržujte. Če so blazine ali njihovi deli poškodovani, jih ne uporabljajte. Kadar jih ne uporabljate, jih izklopite.

Poglejte tudi

Na sliki je električna grelna odeja.

Varna uporaba sveč

Goreče sveče so ob nepravilni uporabi lahko vzrok za nastanek požara, zato naj nikoli ne gorijo brez nadzora. Goreče sveče naj bodo stabilno nameščene na negorljiv podstavek ali svečnik. Gorečih sveč ne premikajte in ne nosite po prostoru. Ne postavljajte jih na prepih in v bližino gorljivih snovi (zavese, papir ipd.). Goreče sveče morajo biti vedno zunaj dosega otrok in domačih živali.

Poglejte tudi

Osebe prižiga svečo, ki stoji na mizi.

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid je strupen plin brez barve, vonja in okusa in ga s čutili ne zaznamo. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju v pečeh na trda, tekoča ali plinasta goriva, v plinskih grelnikih, pri delovanju bencinskih in dizelskih motorjev (agregatov, motornih žag ipd.).

Značilni prvi znaki zastrupitve so glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, opotekanje pri hoji, zaspanost. Če jih opazite, takoj zapustite prostor in pokličite na številko 112.

Poglejte tudi

Plameni ognja.

Javljalniki požara in ogljikovega monoksida

Priporočamo, da za večjo varnost v stanovanje namestite javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida. Njihova namestitev v stanovanju ali hiši ni zakonsko določena, je pa priporočljiva. Pravilno nameščeni in vzdrževani javljalniki vam lahko rešijo življenje.

Poglejte tudi

Javljalnik požara.

Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom

Pri uporabi, namestitvi in shranjevanju jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom upoštevajte priložena navodila. V gospodinjstvu so lahko shranjene največ tri jeklenke do 10 kg in ena do 5 kg, v kuhinji je lahko le ena jeklenka, v kateri je do 10 kg plina. Jeklenk ne shranjujte v spalnih prostorih in prostorih, ki so nižje od terena okolice, v bližini odprtega plamena, ali na prostoru, kjer se lahko segrejejo nad 40 °C (npr. na balkonu).

Če plin uhaja, obstaja velika nevarnost za nastanek požara in eksplozije, zato takoj ugasnite trošilo, prezračite prostor, zaprite ventil na jeklenki in jeklenko odnesite na odprt prostor. V prostoru ne kadite, preprečite uporabo kakršnega koli odprtega plamena. Tudi električna iskra lahko povzroči požar in eksplozijo, zato ne prižigajte ali ugašajte luči in električnih aparatov, preprečite uporabo hišnega zvonca in ne uporabljajte telefona.

Zraven štedilnika je jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom. Oseba gleda dve jeklenki v drugem prostoru.

Požarna varnost in prosti čas

Pred odhodom na dopust poskrbite, da med vašo odsotnostjo ne bo zagorelo v stanovanju.

Če je zaradi požara v naravi cesta zaprta, upoštevajte navodila o zapori.

Požar lahko izbruhne tudi v hotelu ali apartmaju, zato se po prihodu v hotel seznanite z napotki, kaj storiti ob požaru in kako se evakuirati.

Previdni bodite tudi če kampirate. Šotori, počitniške prikolice in avtodomi so narejeni iz gorljivih materialov. V kampu upoštevaje navodila o uporabi odprtega ognja.

Poglejte tudi

Ena oseba leži na ležalniku in bere knjigo, druga oseba je v vodi. Pripravljeno je ognjišče obdano s kamni.

Požarna varnost med prazniki

Med prazniki naj bo pri načrtovanju okrasitve doma v ospredju predvsem požarna varnost. Uporabite okraske, ki so narejeni iz težko gorljivih snovi, na smreko ne pritrjujte prižganih sveč. Smreko, okraske in darila postavite tako, da bodo dovolj odmaknjeni od virov ognja in toplote. Pirotehnične izdelke uporabljajte po navodilih proizvajalca in skladno s predpisi.

Poglejte tudi

Oseba pregleduje kabel z novoletnimi lučkami.

Površine za gasilce

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, intervencijska vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na površinah za gasilce so parkirana ali ustavljena vozila, postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih zelo pomembno, je tako lahko onemogočeno. Površine za gasilce morajo biti zato proste in prehodne ter označene v skladu s predpisi.

Poglejte tudi

Pred stolpnicami je z rumeno črto označena površina za gasilce. Na označeni površini stoji gasilsko vozilo.