Preskoči na vsebino Kazalo strani

Velikost pisave: A|A+|A++


Nesreče z nevarnimi snovmi

Nevarne snovi so snovi,  ki imajo nevarne lastnosti kot npr. so vnetljive, eksplozivne, okisdativne, povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi, so kužne, rakotvorne, jedke, dražilne, radioaktivne.
Če nevarne snovi nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročijo uničenje ali škodo na premoženju, lahko pride do požara, eksplozije, onesnaženja ozračja, vodotokov, podtalnice.
Ob nesreči z nevarno snovjo upoštevajte zaščitne ukrepe, ki so predvideni ob nesreči z določeno nevarno snovjo. Ne dotikajte se nevarne snovi ali predmetov, ki so bili v stiku z nevarno snovjo in ne hodite po njej. V bližini kraja nesreče ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja. Če je treba, pojdite v zaprt prostor, zaprite okna in vrata, izključite ventilacijo ali se evakuirajte. Spremljajte navodila, ki jih objavijo mediji in upoštevajte navodila pristojnih služb na terenu.

Poglejte tudi